AppsCo - Vilkår og betingelser
 • AppsCo One

  Administrer alle dine ansatte i ett system.

  Les mer
 • pattern-2x-1-300x189

  PriviCore
  The Key to your data

  Les mer
 • Appsco Marketplace

  Se hvor fint AppsCo spiller med andre apper i nabolaget.

  Les mer
 • Appsco Integrasjoner

  Utforsk våre integrasjonsmuligheter og apper som er klare til å bli installert.

  Les mer

Terms and Conditions

Sist oppdatert: 01. november 2020

Velkommen til AppsCo One!

Takk for at du bruker AppsCo One.! Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") gjelder for nettstedet Appsco.com og programvare/mobilapplikasjoner ("apper"), alle eies og drives av AppsCo INC. og fra eller i forbindelse som du har tilgang til dette dokumentet. AppsCo One-mobilapplikasjonen blir referert til som "appen". Ved å bruke tjenestene eller få tilgang til innhold eller materiale som er gjort tilgjengelig av AppsCo INC. eller dets brukere gjennom tjenesten, forstår du og godtar å godta og overholde følgende vilkår og betingelser som angitt her.

Avtalen din med oss inkluderer disse vilkårene, bruksreglene og personvernreglene våre som kan leses og fås tilgang til here

1. Ansvarlig bruk og oppførsel

Du må holde passordet ditt sikkert, AppsCo INC. vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke opprettholder sikkerheten til kontoen og passordet ditt.

Du kan ikke bruke AppsCo One. for ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett). Du er ansvarlig for all aktivitet og innhold (data, bilder, dokumenter osv.) som legges inn i ditt HR-system.

Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noen kode av destruktiv karakter. AppsCo INC. forbeholder seg retten til å avslutte kontoen din i tilfelle brudd eller brudd på våre vilkår og betingelser.

AppsCo INC. forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake funksjoner, spesifikasjoner, tjenester og innhold i en tjenesteplan når som helst, uten varsel til deg. Du bruker denne tjenesten på egen risiko, tjenesten tilbys på en "som den er" og "som tilgjengelig"-basis uten noen garanti eller betingelse, uttrykkelig, underforstått eller lovfestet.

AppsCo INC. garanterer ikke 100 % oppetid for denne applikasjonen; vi vil imidlertid sørge for at applikasjonen er oppe og kjører 99,99 % av tiden. AppsCo INC. garanterer ikke påliteligheten og nøyaktigheten til resultatene som oppnås ved bruk av denne tjenesten.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til å, fjerne innhold og kontoer som inneholder innhold som vi etter eget skjønn fastslår er ulovlige, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografiske, uanstendige eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk. .

AppsCo INC. garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller innhentet av deg gjennom tjenesten vil oppfylle dine forventninger. AppsCo INC. skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap som følge av bruk av eller manglende evne å bruke tjenesten.

Teknisk støtte og salgsstøtte gis via en av følgende metoder: telefon, e-post, støttebilletter. Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra AppsCo INC.

AppsCo INC. forbeholder seg retten til å bruke firmaets logo på nettstedet, under Kunder-delen. AppsCo INC. forhåndskontrollerer ikke innholdet ditt; du er alene ansvarlig for å legge til informasjon / laste opp dokumenter på ditt AppsCo One-system.

2. Modifikasjon

Vi forbeholder oss retten til å endre disse tjenestevilkårene når som helst, og uten forvarsel, ved å legge ut en endrede tjenestevilkår som alltid er tilgjengelig via lenken for tjenestevilkår på nettstedets hjemmeside. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter at vi har publisert en endringsmelding eller nye vilkår for bruk på dette nettstedet, vil utgjøre bindende aksept av endringen eller nye bruksvilkår.

3. Bruk og begrensninger

I henhold til disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring, kan du bruke de offentlige områdene på dette nettstedet, men bare for dine egne interne formål. Du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) dette nettstedet på noen annen måte enn gjennom grensesnittet vi tilbyr, med mindre du spesifikt har fått tillatelse til det i en separat avtale. Du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) dette nettstedet på noen automatisert måte (inkludert bruk av skript eller webcrawlere), og du godtar å følge instruksjonene som er angitt i enhver robots.txt-fil som finnes på dette nettstedet. Du er ikke autorisert til (i) videreselge, underlisensiere, overføre, tildele eller distribuere nettstedet, dets tjenester eller innhold; (ii) modifisere eller lage avledede verk basert på nettstedet, dets tjenester eller innhold; eller (iii) "ramme" eller "speile" nettstedet, dets tjenester eller innhold på en annen server eller Internett-aktivert enhet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen er forbeholdt oss og våre lisensgivere.

4. Overvåking

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å overvåke din tilgang og bruk av dette nettstedet uten varsel til deg. Vi kan registrere eller logge bruken din på en måte som er angitt i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler som er tilgjengelig via koblingen Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler på nettstedets hjemmeside.

5. Eierskap

Materialet som tilbys på dette nettstedet er beskyttet av lov, inkludert, men ikke begrenset til, USAs opphavsrettslov og internasjonale traktater. Opphavsretten og annen intellektuell eiendom i innholdet på denne siden eies av oss og/eller andre. Med unntak av de begrensede rettighetene som er gitt her, er alle andre rettigheter forbeholdt.

6. Garanti og ansvarsfraskrivelser

Med unntak av det som er gitt i eventuelle separate skriftlige avtaler signert av partene, leveres tjenestene, innholdet og/eller produktene på dette nettstedet "som de er", og verken vi eller noen av våre lisensgivere gir noen representasjon eller garanti med respekt til slike produkter, tjenester og/eller innhold. Bortsett fra det som er gitt i en separat skriftlig avtale signert av partene eller separat avtale som stammer fra dette nettstedet, fraskriver dette nettstedet og dets lisensgivere spesifikt, i den fulle utstrekning loven tillater, enhver og alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, knyttet til dette nettstedet eller produkter, tjenester og/eller innhold anskaffet fra dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, fullstendighet, aktualitet, korrekthet, ikke-krenkelse eller egnethet for et bestemt formål. Dette nettstedet og dets lisensgivere representerer eller garanterer ikke at dette nettstedet, dets produkter, tjenester og/eller innhold: (a) vil være sikker, rettidig, uavbrutt eller feilfri eller fungere i kombinasjon med annen maskinvare, programvare, system eller data, (b) vil oppfylle dine krav eller forventninger, eller (c) vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter. Disse ansvarsfraskrivelsene utgjør en vesentlig del av denne avtalen. Ingen kjøp eller bruk av varene som tilbys av dette nettstedet er autorisert her, bortsett fra under disse ansvarsfraskrivelsene. Hvis underforståtte garantier ikke kan fraskrives under gjeldende lov, er eventuelle underforståtte garantier begrenset i varighet til perioden som kreves av gjeldende lov. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti kan vare, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

7. Ansvarsbegrensning

Ikke i noe tilfelle skal dette nettstedet og/eller dets lisensgivere være ansvarlige overfor noen for noen direkte, indirekte, straffende, spesielle, eksemplariske, tilfeldige, følgeskader eller andre skader av noen type eller slag (inkludert tap av data, inntekter, fortjeneste, bruk eller annen økonomisk fordel) som oppstår av, eller på noen måte forbundet med dette nettstedet, dets produkter, tjenester og/eller innhold, avbrudd, unøyaktighet, feil eller utelatelse, uansett årsak, selv om dette nettstedet eller våre lisensgivere har vært tidligere informert om muligheten for slike skader.

Vi gir deg en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å lage en hyperkobling til dette nettstedet forutsatt at lenken ikke viser oss eller våre produkter eller tjenester i en falsk, villedende, nedsettende eller støtende sak. Du kan ikke bruke noen logo, varemerke eller handelsnavn som kan vises på denne siden eller andre proprietære grafiske bilder i lenken uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

Vi vurderer eller kontrollerer ikke tredjeparts nettsteder som lenker til eller fra dette nettstedet, og vi er ikke ansvarlige for innholdet deres, og representerer ikke at innholdet deres er nøyaktig eller passende. Din bruk av en tredjepartsside er på eget initiativ og på egen risiko, og kan være underlagt de andre sidenes bruksvilkår og personvernregler.

10. Deltakelse i kampanjer for annonsører

Du kan inngå korrespondanse med eller delta i kampanjer for annonsører som markedsfører deres produkter, tjenester eller innhold på dette nettstedet. Enhver slik korrespondanse eller deltakelse, inkludert levering av og betaling for produkter, tjenester eller innhold, er utelukkende mellom deg og hver slik annonsør.

11. Jurisdiksjon og sted

AppsCo One-tjenesten kan nås av de fleste land rundt om i verden. Siden hvert land har lover som kan avvike fra Norges, ved å gå inn på tjenestene våre, godtar du at Norges vedtekter og lover, uten hensyn til lovkonflikter og FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer, skal gjelde for alle forhold knyttet til bruken av tjenestene og kjøp av produkter eller tjenester gjennom tjenestene. Kontroversen eller kravet skal avgjøres på individuelt grunnlag, og skal ikke konsolideres i noen voldgift med krav eller kontroverser fra noen annen part

Videre skal ethvert søksmål for å håndheve denne brukeravtalen reises ved domstolene i Oslo (Oslotingrett), Norge. Du godtar herved jurisdiksjonen til slike domstoler, og gir avkall på eventuelle jurisdiksjons-, vernetings- eller ubeleilig foruminnvendinger til slike domstoler.

Domstolene ved domstolene i Norge skal være eksklusiv jurisdiksjon og verneting for alle rettssaker som ikke er voldgiftsrett under disse bruksvilkårene.

12. Videreoverføring av personlig informasjon

Utenfor ditt bostedsland. All personlig informasjon som vi samler inn på denne siden kan lagres og behandles hos vår vertspartner www.hetzner.com i Tyskland.

13. Force Majeure

Vi skal ikke være ansvarlige for skader for forsinkelser eller svikt i leveringen som skyldes årsaker utenfor vår rimelige kontroll og uten vår skyld eller uaktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger fra sivil eller militær myndighet, branner, opptøyer, kriger, embargoer. , Internett-forstyrrelser, hackerangrep eller kommunikasjonsfeil.

14. Personvern

Vennligst les dette nettstedets personvernregler som også styrer ditt besøk på dette nettstedet. Personvernerklæringen vår er alltid tilgjengelig på hjemmesiden til nettstedet vårt.

15. AppsCo INC. Tjenesteplaner

AppsCo One-tjenester er tilgjengelige gratis eller som en betalt tjeneste i henhold til følgende.

AppsCo One-tjenestene som du kan få tilgang til mot betaling blir for tiden referert til som "betalte abonnementer". Du kan lære mer om betalte abonnementer og de forskjellige tjenesteplanene som vi tilbyr deg å registrere deg for ved å besøke https://appsco.com/public/pricing. Du godtar å overholde vilkårene og begrensningene som gjelder for tjenesteplanen du har registrert deg for.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller trekke tilbake funksjoner, spesifikasjoner, tjenester og innhold i en tjenesteplan når som helst, uten varsel til deg. Vær oppmerksom på at innholdet og funksjonene til en tjenesteplan kan variere basert på når du registrerte deg.

Du kan administrere AppsCo INC.-brukerkontoen din here

16. AppsCo One Personal

Hvis du har registrert deg for vår gratis AppsCo One Personal Service, gis en personlig versjon av AppsCo One-tjenestene våre gratis, så lenge du bruker tjenestene kun for ikke-kommersielle formål, i samsvar med bruksbegrensninger angitt i disse vilkårene. Tjenesteplanen som ikke krever betaling blir for tiden referert til som "AppsCo One Personal. Du kan ikke bruke AppsCo One Personal til kommersielle formål.

17. AppsCo One People

Hvis du har registrert deg for våre gratis AppsCo One People, leveres en begrenset versjon av våre AppsCo One-tjenester til deg gratis. Vi ga deg tilgang så lenge du bruker tjenestene til, også kommersielle formål, i samsvar med bruksbegrensningene angitt i disse vilkårene. AppsCo One People-planen krever ikke betaling og omtales for tiden som "AppsCo One People". Du kan bruke AppsCo One People til kommersielle formål.

18. Betalt abonnement

AppsCo INC. tilbyr ulike tjenesteplaner for bruk av AppsCo One. Noen tjenesteplaner krever betaling før du får tilgang til dem, og visse bruksområder er kun tillatt hvis du har registrert deg for et betalt abonnement eller inngått en separat avtale med AppsCo INC. Hvis du har registrert deg for betalte abonnementer, vil du få tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelige gjennom AppsCo One Personal, og du kan bruke tjenestene til kommersielle formål, bare hvis og i den grad slik kommersiell bruk er tillatt under den valgte tjenesteplanen. Du kan lære mer om betalte abonnementer og de forskjellige tjenesteplanene ved å gå til:https://appsco.com/public/pricing

19. Forhåndsbetalte tilbud

Hvis du har mottatt en kode eller et annet tilbud gitt eller solgt av eller på vegne av AppsCo INC. for tilgang til et betalt abonnement ("Kode"), kan separate vilkår og betingelser presentert for deg sammen med koden også gjelde for din tilgang til tjenesten og du samtykker i å overholde slike vilkår og betingelser.

20. Prøver

Vi kan, etter eget skjønn, tilby prøveversjoner av betalte abonnementer for en spesifisert periode uten betaling eller til en rabattert pris (en "prøveperiode"). Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle prøveversjonen og sette kontoen din på vent i tilfelle vi finner ut at du ikke er kvalifisert.

For noen prøveversjoner krever vi at du oppgir betalingsopplysningene dine for å starte prøveperioden. Vi vil belaste deg for den valgte abonnementsavgiften på slutten av prøveperioden ved å bruke betalingsdetaljene du har gitt oss, med mindre du kansellerer abonnementet før slutten av prøveperioden.

21. Betalinger, kanselleringer, oppgraderinger

Betalinger og kanselleringer. Hvis du har registrert deg for AppsCo One Personal eller AppsCo One People, eller og hvis du kansellerer abonnementet ditt, vil AppsCo INC. aldri belaste deg noen avgifter for din bruk av AppsCo One Peoples gratistjenester.

Betalte abonnementer kan kjøpes direkte fra på nettstedet vårt AppsCo.com, eller gjennom en separat avtale med AppsCo INC eller gjennom våre partnere. Pris beregnes basert på pris per ansatt per måned og fast månedlig honorar. For noen tilleggstjenester som håndbøker, er det en ekstra engangskostnad for oppstart og oppsett av håndbøkene.

Hvis du har registrert deg for et betalt abonnement for en månedlig abonnementsavgift, vil du bli belastet for én måneds abonnementsavgift på forhånd inkludert den faste månedlige avgiften. Det betalte abonnementet og betalingen til AppsCo INC. vil automatisk fornyes ved slutten av den månedlige abonnementsperioden, med mindre du kansellerer ditt betalte abonnement via abonnementssiden din før slutten av den gjeldende månedlige abonnementsperioden.

Et gyldig kredittkort kreves for å registrere deg for en betalt konto. Kredittkortet ditt vil bli belastet hver måned hvis du velger en månedlig betalingsperiode eller årlige planer hvis valgt. Etter et mislykket betalingsforsøk vil systemet prøve å belaste kortet ditt igjen dagen etter. Hvis kredittkortet ditt igjen blir avvist, vil AppsCo INC. Salgsteamet vil kontakte deg direkte, og hvis du ikke får svar innen 07 virkedager, vil kontoen din bli suspendert.

Du autoriserer AppsCo INC. til å belaste kredittkortet ditt på fil automatisk på fornyelsesdatoen for abonnementet med mindre du kansellerer abonnementet før fornyelsesdatoen.

Alle avgifter er eksklusive alle skatter, avgifter eller avgifter pålagt av skattemyndighetene i ditt respektive land. Du skal være ansvarlig for betaling av alle slike skatter, avgifter eller avgifter pålagt av myndighetene. Avhengig av hvor du har kjøpt ditt betalte abonnement, kan det hende at slik skatt ikke er synlig for deg før du mottar en kvittering for kjøpet.

Hvis du har registrert deg for et betalt abonnement som gir deg tilgang til AppsCo INC. Tjenesten for en bestemt tidsperiode ("forhåndsbetalt periode"), vil du bli belastet for den forhåndsbetalte perioden på forhånd ved utløp av en prøveversjon. Det betalte abonnementet og betalingen til AppsCo INC. vil automatisk fornyes ved slutten av den forhåndsbetalte perioden med mindre du kansellerer ditt betalte abonnement via abonnementssiden din før slutten av den forhåndsbetalte perioden.

Hvis du kansellerer ditt betalte abonnement, vil kanselleringen tre i kraft dagen etter siste dag i gjeldende abonnementsperiode, hvoretter du vil bli nedgradert til AppsCo INC. Grunnleggende. Vi vil ikke refundere eventuelle abonnementsavgifter som allerede er betalt til oss.

AppsCo INC. kan endre prisen for de betalte abonnementene fra tid til annen, og vil kommunisere eventuelle prisendringer til deg på forhånd og, hvis aktuelt, hvordan du godtar disse endringene. Prisendringer for betalte abonnementer trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. Som tillatt av lokal lov, godtar du den nye prisen ved å fortsette å bruke AppsCo INC. Tjenesten etter at prisendringen trer i kraft. Hvis du ikke er enig i prisendringene, har du rett til å avvise endringen ved å melde deg av det betalte abonnementet før prisendringen trer i kraft, i så fall vil du bli nedgradert til AppsCo INC. Grunnleggende.

Vi gir ingen refusjon hvis prisen for et betalt abonnement faller, eller hvis vi tilbyr påfølgende kampanjepriser eller endrer innholdet eller funksjonene i en tjenesteplan. Betalte abonnementer kjøpt gjennom andre plattformer er underlagt refusjonsretningslinjene til disse plattformene. AppsCo INC. kan ikke holdes ansvarlig for disse plattformenes retningslinjer.

Vær oppmerksom på at dersom du kjøper et AppsCo INC.-abonnement, er du juridisk forpliktet til å betale fakturaen. Dette betyr at dersom du ikke har betalt fakturaen, men du har brukt våre produkter/tjenester, er du juridisk forpliktet til å betale fakturaen.

Din rett til å angre tilbakekalles så snart abonnementet ditt er aktivert, da aktivering umiddelbart setter i gang full tilgang til funksjonene spesifisert i abonnementet. Disse funksjonene utgjør vårt digitale innhold.

21.1. Oppgraderinger og nedgraderinger

Du kan når som helst oppgradere eller nedgradere ditt betalte abonnement til en annen tjenesteplan:

21.2. Betalt abonnement – månedlig

Hvis du har nedgradert ditt månedlige betalte abonnement til en lavere tjenesteplan, vil en slik nedgradering tre i kraft dagen etter siste dag i gjeldende abonnementsperiode.

Hvis du har oppgradert ditt månedlige betalte abonnement til en høyere tjenesteplan, vil en slik oppgradering tre i kraft umiddelbart etter betaling av oppgraderingsgebyret.

21.3. Betalt abonnement – Forskuddsbetalt periode (årlig)

Hvis du har nedgradert ditt betalte abonnement til en lavere tjenesteplan i løpet av den forhåndsbetalte perioden, vil slik nedgradering tre i kraft på fornyelsesdatoen (dvs. dagen etter den siste dagen i den forhåndsbetalte perioden).

Hvis du har oppgradert ditt betalte abonnement til en høyere tjenesteplan i løpet av den forhåndsbetalte perioden, vil en slik oppgradering tre i kraft umiddelbart etter betaling av oppgraderingsgebyret, og du vil automatisk gå inn i en ny forhåndsbetalt periode med samme varighet som forrige forhåndsbetalte periode.