Oppgavestyringsløsningen som forbedrer effektiviteten og produktiviteten i vaktmestertjenester

Forenkle din drift av vaktmestertjenester med vår omfattende Oppgavestyringsløsning, nøye utviklet for å møte de unike kravene i vaktmesterbransjen. Denne bransjeledende programvaren kombinerer det du trenger av HR-funksjoner med avanserte modul oppgavestyring. Opplev uovertruffen effektivitet med funksjoner som ruteplanlegging, GPS-sporing, stemple for inn-/ut-tidspunkt, sjekklister, sporing av arbeidstimer, og integrasjon med lønnssystemer.

Ta din vaktmestertjeneste til nye høyder av produktivitet!

HR-funksjoner:

Våre funksjoner gjør HR-arbeidet enklere. Du kan raskt ta inn nye ansatte, følge med på hvordan de presterer, og holde kontakten med teamet. Systemet hjelper deg å holde orden på ansattprofiler, sjekke hvem som har nødvendige kurs og sertifikater, og sette opp vurderinger av ansattes innsats. Du kan også lett følge med på hvem som er på jobb, når de kommer og går, og hvem som er tilgjengelig for arbeid, slik at du alltid har riktig antall folk på hvert skift.

Oppgavestyring:

Administrer oppgaver enkelt med vårt verktøy. Tildel oppgaver til de som jobber i felt, bestem hva som er viktigst og når det skal gjøres. Følg med på hvordan arbeidet går, sjekk tidsfrister i henhold til kundeavtaler, opp meroppgaver.

Ruteplanlegging og GPS:

  • Effektivitet i Reisetid: Ved å optimalisere reiseruter sikres det at vaktmestere bruker minst mulig tid på veien. Dette betyr at de kan besøke flere steder på kortere tid og dermed øke produktiviteten.
  • Nøyaktig Navigasjon: GPS-funksjonaliteten hjelper vaktmestere med å finne den raskeste og mest direkte veien til hvert oppdragssted,og unngår feilnavigering,
  • Prioritering av Oppgaver: Ruteplanleggere kan ta hensyn til oppgavens prioritet når de lager ruter. Dette sikrer at de mest kritiske oppgavene blir adressert først, og forbedrer tjenestekvaliteten.
  • Redusert Driftskostnad: Mer effektive ruter betyr mindre bensinbruk og slitasje på kjøretøyene, noe som bidrar til lavere driftskostnader over tid.
  • Bedre Oversikt og Kontroll: Ledere kan overvåke hvor teamene befinner seg og hvordan de forflytter seg i løpet av dagen, noe som gir bedre kontroll og mulighet for justeringer i sanntid.

Klokke Inn/Ut:

Gjør tidsregistrering enkel. Vaktmestere kan nå nøyaktig logge sin arbeidstid med vår klokke-inn/ut-funksjon. Tidsstempler med stedsinformasjon sikrer riktig registrering, og ledere kan raskt sjekke oppmøte. All tidsinformasjon går automatisk til lønnssystemet, noe som sparer tid og reduserer feil.

Sjekklister:

Vaktmestere bruker mobilen til digitale sjekklister som passer med kundeavtaler for faste oppgaver, lag egne sjekklister som passer for din virksomhet. Dette sikrer at alt nødvendig arbeid blir gjort. Arbeidstiden logges automatisk via mobil, noe som gir oversikt over hvor mye tid som brukes på hver oppgave.

Integrasjoner til lønn:

Koble enkelt vår programvare til lønnssystemet ditt. Automatiske overføringer av arbeidstimer og fravær til lønnssystemet reduserer behovet for manuell inntasting. Med integrasjon går prosessen med å beregne lønn raskere, siden all nødvendig informasjon automatisk blir overført og kalkulert.

Fordeler:

Vår løsning endrer hvordan vaktmestere jobber. Den har smarte HR-funksjoner, avansert oppgavehåndtering, ruteplanlegging, og GPS-sporing. Vaktmestere kan enkelt klokke inn og ut direkte på mobil, og de har tilgang til tilpassede sjekklister for jobbene sine. Med automatisk tidsregistrering og kobling til lønnssystemet, jobber teamet mer effektivt og øker produktiviteten.

Se andre AppsCo funksjoner

People HR

Opplev kraften i en forenklet HR-løsning!

People Tasks

Forenkle og automatiser dine kontrakter, prosjekter og sjekklister!

People Håndbøker

Øk teamkunnskapen gjennom tilgjengelige digitale håndbøker

People Apps & Access Management

Gjør arbeidsplassen din til et effektivt, sikkert og forenklet miljø!