People HR

HR oppfølning på en enkel måte

Effektivt håndter hvert skritt av en ansatt reise med AppsCo People. Vår plattform gjør alt enklere – fra velkommen til nye ansatte, administrere ferie og fravær, håndtere administrative oppgaver, til å ta farvel når de forlater bedriften.

Nøkkelegenskaper

 • Tilpasset personalregister
 • Onboarding og Offboarding
 • Fleksibel policyadministrasjon
 • Avspassering
 • Arbeidsflyt og oppfølgning
 • Arbeidstimer
 • Hendelser og tiltak
 • Rapporter og innsikt
 • Flerspråklig støtte
 • App for de ansatte

Ta vare på dine ansatte
Det handler om DEG!

Opplev forsjellen i dag!

Personal register og retningslinjer

Tilpass til din organisasjon

Ansatte-funksjonen er kjernen i personaladministrasjonen og selve bindeleddet mellom en leder og en ansatt. God flyt i håndtering av dokumentasjon gjør administrasjon enklere og hjelper bedriften til å jobbe med riktige prosesser.

NØKKELEGENSKAPER

 • Tilpassbart ansatt register
 • Ansattes retningslinjer
 • Avdelingens retningslinjer
 • Tilgangsrettigheter og roller

Onboarding og offboarding

Forenklet onboarding og offboarding

Legg til nye medarbeidere med noen få klikk og se statusen i onboarding-flyten. Optimaliser og automatiser onboarding-flyten ved å lage feltene du trenger. Bruk AppsCo standard oppsett eller lag dine egne tilpassede felter for din bedrift.

NØKKELEGENSKAPER

 • Tilpass onboardingen
 • Sjekklister
 • Automatiser/provisjoner bruker
 • Tildel applikasjoner under onboarding

Arbeidsflyter

Medarbeideroppfølging

Følge opp ansatte og evaluer ansatte og se status, bruk predefinerte prosesser, rapporter og gi ansatte tilbakemeldinger. Tilpass og forbedre basert på innsikt.

NØKKELEGENSKAPER

 • Oppfølgning av syke
 • Administrative tiltak
 • Medarbeidersamtaler
 • Uviklingssamtaler

Fravær

Fraværshåndtering

Administrer fravær effektivt: brukervennlig kalender (ukentlig, månedlig, 3-månedersvisninger), integrert med lønn for en sømløs opplevelse. Eksporter CSV-rapporter for innsikt. Bruk fraværsprosentrapport for analyse. App fpr de ansatte inkludert. Forenkle og forbedre fraværshåndteringen.

NØKKELEGENSKAPER

 • Kalendervisning
 • App for ansatte
 • Rapporter og eksport
 • Integrasjoner til lønn

Arbeidstimer

Logg arbeidstid

Få en oversikt over avdelingens arbeidstimer, Dashboard for å analysere ansattes timer, oppgaver og time balanse. Registrer tid på oppgaver og prosjekt, automatiser timeregistrering via GPS funksjon.

NØKKELEGENSKAPER

 • Klokke inn/ut på app
 • Vise oppgaver i arbeidstiden
 • Enkel godkjenning for lederen
 • Avspasering kontra planlagte timer
 • Automatisk klokk inn/ut via GPS

Hendelser

Hendelser og tiltak

Øk sikkerheten. Ansatte kan raskt logge hendelser på mobilen, og gir deg sanntidsinnsikt for å handle raskt. Gi teamet ditt mulighet til å skape et proaktivt, hendelsesfritt miljø.

NØKKELEGENSKAPER

 • Kategori og type
 • Automatiske risikonivåberegninger
 • Mobile medarbeiderregistreringer
 • Anonyme registreringer
 • Arbeidsflyter – involverte og følgere

Rapporter

Innsikt og statistikk

Innsikt-delen gir ledere verdifull informasjon. Last ned rapporter for avdelingen din for innsiktsfulle og presise data, slik at du kan begynne å planlegge og fordele arbeidsmengden blant dine ansatte mest effektivt.

NØKKELEGENSKAPER

 • KPI-dashbord
 • HR Master rapport
 • Fraværsmeldinger
 • Ansatte endringer
 • Kundekontraktsrapport

Se andre AppsCo funksjoner

People Tasks

Forenkle og automatiser dine kontrakter, prosjekter og sjekklister!

People Håndbøker

Øk teamkunnskapen gjennom tilgjengelige digitale håndbøker

People Apps & Access Management

Gjør arbeidsplassen din til et effektivt, sikkert og forenklet miljø!